Academic

การรับรองวิทยฐานะของกระทรวงศึกษาไทย


การรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาได้จัดทำขึ้น ทั้งในระดับประถม – มัธยม หรือไม่ว่าจะเป็นในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากประเทศอินเดียแล้ว ทางเราจะยื่นเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการให้เทียบเท่ากับระดับชั้นที่นักเรียนได้จบมา โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ทางเราจัดส่งไปนั้นล้วนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของไทยทั้งสิ้น


 " ทางเรายืนยันครับว่าจบ Grade 12 ระบบ CBSE สามารถไปต่อมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก
รวมทั้งในประเทศไทย จบแล้วเทียบได้แน่นอน "

 
ตัวอย่างใบจบการศึกษาเกรด 12 ระบบ CBSE (Central Board Of Secondary Education)

 

      

Powered by MakeWebEasy.com